Menu

Personvernerklæring

 

Sist revidert: 1. april 2018

Hvem gjelder denne personvernerklæringen for?

Dette nettstedet («nettstedet») eies og drives av Coca-Cola European Partners («CCEP»), med registrert forretningsadresse Pemberton House, Bakers Road, Uxbridge, Middx UB8 1EZ, Storbritannia. Kjernevirksomheten vår er tapping, salg og markedsføring av Coca-Cola-produkter. Vi er behandlingsansvarlig på vegne av selskapene i CCEP (https://www.ccep.com/contact). Denne personvernerklæringen gjelder for alle disse selskapene. Alle enhetene i CCEP er selvstendige juridiske enheter, og denne personvernerklæringen gjelder for hver enkelt av disse. Ingen av enhetene i CCEP er ansvarlige for andre enheters handlinger eller forsømmelser.

Vi vil være et utmerket selskap. For å klare det, er det avgjørende at vi jobber på den riktige måten. Vi opptrer med integritet og tar personvernet ditt på alvor. Vi vil gjøre vårt ytterste for å beskytte personopplysningene du deler med oss , og behandle dem på en åpen og transparent måte, i samsvar med EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation 2016/679 av 27. april 2016 [«GDPR»]).

Med denne personvernerklæringen vil vi fortelle deg mer om hvorfor og hvordan vi bruker og behandler personopplysningene dine i virksomheten vår som beskrevet nedenfor eller når du bruker nettstedet vårt; hvem vi formidler opplysningene til, hvilke rettigheter du som registrert har, og hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

Vi vet hvor viktig det er å beskytte spesielt barns personopplysninger. Nettstedet vårt er ikke utformet eller ment for barn. Det er ikke vår hensikt å innhente eller lagre personopplysninger om barn. Der det er relevant, vil vi uttrykkelig informere om at barn ikke bør overføre personopplysninger til nettstedet, og/eller gjennomføre rimelige tiltak for å innhente tillatelse fra foresatte om slik overføring. Vi oppfordrer alle foresatte til å instruere barna sine om å verne om personopplysningene sine når de bruker Internett.

Klikk på lenkene nedenfor for mer informasjon.

Hva dekkes av denne personvernerklæringen?

Hvordan innhenter vi opplysninger?

Hva slags opplysninger innhenter vi, og hvorfor trenger vi dem?

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Utlevering

Informasjonskapsler

Lagring og sikkerhet

Dine rettigheter

Hvordan kontakter du oss?

Endringer i denne erklæringen

Hva dekkes av denne personvernerklæringen?

Når vi henviser til «nettstedet vårt» eller «nettstedet» i denne personvernerklæringen, mener vi disse spesifikke nettsidene.

Dette nettstedet lenker til flere undernettsteder http://careers.cokecce.com, jegvildelta.no, levert av andre enheter i CCEP-gruppen eller tredjeparter. Vi etterstreber bare å lenke til nettsteder som har samme høye krav til og respekt for personvern som oss, men er på ingen måte ansvarlige for innholdet på andre nettsteder eller for disses personvernregler. Denne personvernerklæringen gjelder kun for opplysninger som innhentes via dette nettstedet. Undernettstedene har sine egne personvernerklæringer.

Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringene for disse undernettstedene før du utleverer personopplysninger.

Hvordan innhenter vi opplysninger?

Vi kan innhente personopplysninger fra deg i forbindelse med virksomheten vår som beskrevet nedenfor, eller når du bruker nettstedet vårt.

Vi kan innhente slike opplysninger ved at du utleverer dem til oss (for eksempel i et skjema på nettstedet vårt), ved at andre personer utleverer dem til oss (for eksempel arbeidsgiveren din eller tredjepartsleverandører av tjenester til oss), eller fordi de er offentlig tilgjengelige.

Når vi innhenter personopplysninger om deg fra en annen part, gjennomfører vi rimelige tiltak for å avtalefeste at parten skal følge lover og forskrifter for personvern som er relevante for de aktuelle opplysningene. Det kan for eksempel innebære at parten varsler deg på en skikkelig måte og innhenter nødvendige tillatelser til å behandle opplysningene som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi kan også innhente personopplysninger om deg ut fra hvordan du samhandler med oss eller andre.

Hva slags opplysninger innhenter vi, og hvorfor trenger vi dem?

Personopplysningene vi innhenter, kan inkludere: identifikasjonsopplysninger (navn, adresse, [privat/jobb], telefonnummer [privat/jobb], e-postadresse [privat/jobb], hvilket land du er bosatt i, elektroniske identifikasjonsopplysninger informasjonskapsler, loggede opplysninger, IP-adresser, nettlesertype og -språk, tilgangstidspunkter ...]); personlige karakteristika (alder, kjønn, fødselsdato, fødested, sivilstand, nasjonalitet); økonomiske opplysninger (for eksempel bankkontonumre); dine personlige preferanser for produktene våre; livsstil og sosiale omstendigheter; familiesituasjon (for eksempel om du er gift og har forsørgeransvar); ansettelsesforhold og utdanning, for eksempel hvem du jobber for, stillingstittel og hva slags utdanning du har); opplysninger du legger ut på blogger, forumer, wikier, sosiale medier og andre applikasjoner og tjenester vi tilbyr; hvordan du bruker produktene og tjenestene våre; hvordan du foretrekker å samhandle med oss, og andre tilsvarende opplysninger.

Hva slags personopplysninger vi innhenter, avhenger av hvilke tjenester vi leverer eller hva du bruker nettstedet vårt til, for eksempel:

utveksling av tjenester – Vi er et selskap som leverer til andre selskaper (B2B), og har ikke noe direkte forretningsforhold med forbrukere. Derimot har vi forretningssamarbeid med andre selskaper, som kan dele personopplysninger om deg med oss. Vi tilbyr mange ulike tjenester, og derfor varierer også måten vi behandler personopplysninger på. For eksempel kan vi bruke personopplysningene dine til kontakt, regnskapsføring, fakturering, utbetalinger, levering eller kundeservice.

kontakt med oss – Hvis du kontakter oss gjennom nettstedet vårt (via sosiale medier, kontaktskjema eller på telefon), ber vi deg om å oppgi navn, adresse og e-postadresse, slik at vi kan svare på og behandle forespørsler og innspill som du formidler via nettstedet.

nyhetsbrev/varsler – Hvis du ønsker å motta nyheter og kunngjøringer om produktene og tjenestene våre, ber vi deg om å oppgi navn og e-postadresse.

aktivitet på nettstedet vårt – Hvis du ønsker å delta på aktiviteter på nettstedet vårt (som loddtrekninger eller konkurranser, forumer, chatter som «Bli med i samtalen», blogger eller andre [sosiale] funksjoner der man kan legge ut informasjon), ber vi deg om å oppgi informasjonen vi trenger for at du skal kunne gjøre dette eller for å kontakte deg hvis du har vunnet noe. Husk at all personlig informasjon du oppgir til sosiale applikasjoner, kan leses, innhentes og brukes av andre som benytter applikasjonen. Vi har liten eller ingen kontroll over slike andre brukere og kan derfor ikke garantere at informasjon du oppgir til sosiale applikasjoner, vil bli behandlet i samsvar med denne personvernerklæringen.

å sende innhold til en venn – Du kan sende visse typer innhold til vennene dine. Når du ønsker å gjøre dette, ber vi deg om å oppgi navnet ditt og e-postadressen til vennen(e) din(e). Denne informasjonen bruker vi til å sende innholdet til vennen(e) din(e).

automatisk innhenting av informasjon om deg – Når du bruker nettstedet vårt, innhenter vi automatisk opplysninger om deg ut fra samhandlingen din med oss og andre. Vi bruker ikke denne informasjonen til å identifisere deg som person. Vi bruker disse aggregerte dataene for å gjøre nettstedet vårt bedre å bruke (for eksempel ved å tilby en mer personlig brukeropplevelse og gjøre deg oppmerksom på produkter og tjenester som kan interessere deg) og sørge for at det fungerer effektivt. For eksempel kan vi (eller tjenesteleverandørene våre) bruke informasjonskapsler (små tekstfiler som lagres i brukerens nettleser) til å innhente personopplysninger. Nedenfor finner du ytterligere informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler («Informasjonskapsler»).

markedsføring – Når du har gitt ditt (om nødvendig frie, informerte, spesifikke og utvetydige) samtykke til dette, bruker vi personopplysningene dine til markedsføringsformål. Eksempler kan være analyse og videreutvikling av aktiviteter, intern administrasjon, prognoser, revisjoner, produktutvikling, forbedring av nettsted, produkter og tjenester, identifisering av trender, markedsundersøkelser, evaluering av markedsføringskampanjer, måling av kundetilfredshet og forbedring av kundeservicen vår.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Loven krever at vi i denne personvernerklæringen oppgir hva slags rettslig grunnlag vi har for å behandle personopplysningene dine.

Personopplysninger vi innhenter via nettstedet vårt, brukes til ovennevnte formål på følgende grunnlag: (a) vi trenger opplysningene for å levere en tjeneste til deg eller kunden din; (b) vi har berettigede interesser i å levere tjenester effektivt til deg eller kunden din; (c) vi har berettigede interesser i å drive virksomheten vår effektivt og i samsvar med gjeldende lovgivning, forutsatt at dine interesser ikke veier tyngre enn våre.

I tilfeller der loven pålegger oss å innhente uttrykkelig samtykke fra deg før vi kan sende deg markedsføringsmateriale, vil vi kun gjøre dette hvis vi har innhentet slikt samtykke fra deg. Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriale fra oss, kan du klikke på avslutt-lenken i kommunikasjon fra oss.

Utlevering

Vi kan utlevere opplysninger om deg til andre enheter i CCEP, tredjeparter som leverer tjenester til oss, og/eller CCEP-konsernet som har et rimelig behov for tilgang til personopplysninger til ett eller flere av formålene som er beskrevet i «Hva slags opplysninger innhenter vi, og hvorfor trenger vi dem?» over. Hvis virksomheten vår samarbeider med, selges til eller slås sammen med en annen forretningsenhet, kan vi utlevere personopplysningene dine til våre nye forretningspartnere eller eiere.

Merk at noen av de mulige mottakerne av personopplysninger som er omtalt over, kan befinne seg i land utenfor EU der personvernlovgivningen ikke er like streng. I slike tilfeller vil vi sørge for å beskytte personopplysningene dine med tilstrekkelige sikkerhetstiltak i samsvar med våre lovpålagte forpliktelser. Et slikt sikkerhetstiltak kan for eksempel være en avtale med mottaker basert på EU-godkjente standardbestemmelser for overføring av personopplysninger til tredjeland.

Send en e-post til privacy@ccep.com hvis du vil vite mer om sikkerhetstiltakene CCEP praktiserer i forbindelse med den typen overføringer som er omtalt over.

Innenfor rimelighetens grenser vil vi gjøre alt for at opplysningene dine skal behandles på en sikker måte og i henhold til denne personvernerklæringen.

Vi forbeholder oss retten til å utlevere personopplysninger når dette er lovpålagt, eller når vi mener at det er nødvendig for å beskytte rettighetene våre og/eller etterkomme rettslige pålegg eller kjennelser, begjæringer fra offentlige myndigheter eller andre rettslige prosesser.

Informasjonskapsler

 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller mobilen din når du åpner en nettside.

 

De brukes for å gi deg en god brukeropplevelse når du besøker nettstedet vårt, og hjelper oss å gjøre det bedre.

 

Ulike typer informasjonskapsler

 

Informasjonskapslene som brukes på dette nettstedet, kan deles i tre kategorier; analytiske informasjonskapsler, informasjonskapsler for deling av innhold og informasjonskapsler for godkjenning.

 

1. Analytiske informasjonskapsler

 

Disse informasjonskapslene brukes til å samle statistikk om besøket ditt på nettstedet for å forbedre nettstedets funksjoner og design («publikumsmåling»). De samler inn informasjon om hvor mange ganger du besøker nettstedet, hvor lenge du er der og så videre.

 

De analytiske informasjonskapslene på dette nettstedet leveres av tredjepartsleverandøren Google Analytics, og informasjon som samles inn via informasjonskapslene, utleveres til eller innhentes direkte av denne leverandøren. Klikk på følgende lenke hvis du vil vite mer om Google Analytics' bruk av informasjonskapsler: Google Analytics.

 

I tabellen under ser du hvilke informasjonskapsler fra Google Analytics vi bruker, og hvorfor:

 

Informasjonskapsel

Utløpsdato

Beskrivelse og funksjon

_utma

To år etter forrige besøk

Denne informasjonskapselen brukes til å identifisere unike brukere ved hjelp av en egen bruker-ID. Den registrerer hvor mange ganger du besøker nettstedet vårt og når du besøkte det første gang og siste gang.

_utmb

30 minutter etter besøket ditt eller når du har vært inaktiv i 30 minutter

Denne informasjonskapselen brukes til å identifisere en nettleserøkt og lagre informasjon om denne. Den beregner hvor lang tid et besøk varer, ved hjelp av et tidsstempel som viser det nøyaktige tidspunktet da du gikk inn på nettstedet.

_utmc

Idet du lukker nettleservinduet

Denne informasjonskapselen brukes til å identifisere en nettleserøkt og lagre informasjon om denne. Den beregner hvor lang tid et besøk varer, ved hjelp av et tidsstempel som viser det nøyaktige tidspunktet da du forlot nettstedet.

_utmz

Seks måneder fra innstilt dato

Denne informasjonskapselen brukes til å lagre kampanjeinformasjon. Den holder rede på hvor du kommer fra, hvilken søkemotor du brukte, hvilken lenke du klikket på, hvilke søkeord du brukte og hvor du befant deg da du besøkte nettstedet.

_utmt

Ti minutter etter besøket ditt

Denne informasjonskapselen brukes til å regulere forespørselshastigheten.

 

2. Informasjonskapsler for deling av innhold

 

Disse informasjonskapslene lar deg dele innhold med vennene dine via e-post eller sosiale nettverk som Twitter, Facebook, LinkedIn og Google+. Når det gjelder sosiale nettverk, kan informasjonskapslene som brukes av dette nettstedet, bare brukes av medlemmer som er logget inn via nettleseren sin.

 

Informasjonskapslene for deling av innhold som brukes av dette nettstedet, leveres av et tredjepartsverktøy for slik deling, nemlig AddThis fra Oracle. Klikk på følgende lenke hvis du vil vite mer om AddThis’ bruk av informasjonskapsler: AddThis.

 

I tabellen under ser du hvilke informasjonskapsler fra AddThis vi bruker, og hvorfor:

 

Informasjonskapsel

Utløpsdato

Beskrivelse og funksjon

_atuvc

To år fra innstilt dato

 

Disse informasjonskapslene lar deg se siste oppdaterte klikktall hvis du deler en side via AddThis.

_atuvs

 

3. Informasjonskapsler for godkjenning

 

Vi bruker en egen informasjonskapsel for å registrere ditt samtykke til vår bruk av informasjonskapsler fra Google Analytics («cocacolaevp»).

 

Behandling av informasjonskapsler

Du kan aktivere, deaktivere og/eller slette informasjonskapsler som du vil. Du kan slette alle informasjonskapsler som allerede er lagret på enheten din, og i de fleste nettlesere kan du hindre at det lagres nye.

Du aktiverer, deaktiverer og/eller sletter informasjonskapsler ved hjelp av innstillingene i nettleseren. Følg anvisningene i nettleseren din, som du vanligvis finner under «Hjelp» (Help), «Verktøy» (Tools) eller «Rediger» (Edit).

Merk at hvis du deaktiverer enkelte informasjonskapsler, kan det hindre deg i å bruke visse funksjoner på nettstedet, som for eksempel å dele innhold med venner på e-post eller i sosiale nettverk.

 

Å godta eller avvise informasjonskapsler fra Google Analytics

 

Når du besøker nettstedet, vil du få se et banner med spørsmål om du godtar at vi bruker informasjonskapsler til å samle statistikk om besøket ditt (dvs. analytiske informasjonskapsler fra Google Analytics). Her kan du klikke på enten «Jeg godtar» eller «Jeg godtar ikke».

 

Det er enkelt å velge bort informasjonskapsler og dermed unngå at opplysningene dine blir brukt av Google Analytics. Dette gjør du ved å installere Google Analytics' nettlesertillegg for bortvelging. Du kan også velge bort informasjonskapsler fra Google Analytics ved å endre nettleserinnstillingene.

 

Lagring og sikkerhet

Vi har strenge sikkerhetsprosedyrer for å beskytte personopplysningene dine mot misbruk og ulovlig behandling, tap, sletting og skadelig bruk, både på nett og ellers.

Disse prosedyrene omfatter blant annet:

  • opplæring av medarbeidere i regler for behandling av personopplysninger
  • administrative og tekniske rutiner for å sikre at medarbeidere bare har tilgang til personopplysninger i den grad de har behov for det
  • teknologiske sikkerhetstiltak som brannmurer, kryptering og antivirusprogramvare
  • fysiske sikkerhetstiltak som egne adgangskort for medarbeidere

Selv om vi har gode sikkerhetstiltak for personopplysninger vi mottar, kan selve overføringen av dem til oss via Internett (for eksempel per e-post) aldri bli fullstendig sikker. Vi gjør vårt ytterste for å beskytte personopplysningene dine, men kan ikke garantere at de overføres helt sikkert til eller fra oss.

Vi beholder opplysningene dine i en rimelig periode, hvilket vil si den lengste av følgende perioder: (i) så lenge vi trenger dem til de aktuelle aktivitetene eller tjenestene; (ii) så lenge som lovverket krever; eller (iii) så lenge de aktuelle tjenestene kan bli gjenstand for offentlige eller rettslige granskninger.

Dine rettigheter

Du har flere rettigheter når det gjelder informasjonen vi har om deg. Du har rett til å:

  • få bekreftet at vi behandler personopplysningene dine, og be om en kopi av alle personopplysninger vi har om deg
  • be om at vi oppdaterer personopplysningene vi har om deg, eller retter opp opplysninger du mener er feilaktige eller mangelfulle
  • be om at vi sletter personopplysninger vi har om deg, eller begrenser behandlingen vår av slike personopplysninger , hvis du mener at vi ikke (lenger) har rettslig grunnlag for å behandle disse
  • trekke tilbake samtykket til at vi kan behandle personopplysningene dine (dersom slik behandling forutsetter samtykke fra deg)
  • motta en kopi av personopplysninger om deg som du har utlevert til oss, i et strukturert, maskinlesbart og vanlig filformat, og overføre disse personopplysningene til en annen part (i den grad behandlingen forutsetter samtykke eller avtale)
  • protestere mot vår behandling av personopplysningene dine der vi bruker berettiget interesse som rettslig grunnlag for denne, hvoretter vil vi avslutte behandlingen med mindre tungtveiende grunner tilsier noe annet

For å utøve rettighetene dine kan du sende oss en forespørsel på privacy@ccep.com, eller skrive til People Services ved ditt lokale CCEP-kontor. Du finner den lokale adressen på https://www.ccep.com/contact.

Du kan bruke den samme kontaktinformasjonen hvis du ønsker å klage på personvernpraksisen vår.

Hvis du er misfornøyd med hvordan vi har behandlet personopplysningene dine eller spørsmål eller anmodninger du har fremsatt om personvern, har du rett til å klage til Datatilsynet. Ta kontakt med oss hvis du lurer på hvordan du kan komme i kontakt med dem.

Hvordan kontakter du oss?

Hvis du har spørsmål om dette nettstedet eller personvernerklæringen vår, herunder bruken av informasjonskapsler, kan du skrive til privacy@ccep.com. Du kan også skrive til oss på en av e-postadressene under «Kontakt oss» på nettstedet vårt: https://www.ccep.com/contact.

Kontakte personvernombud: privacy@ccep.com

Endringer i denne erklæringen

Vi kan fra tid til annen komme til å endre denne personvernerklæringen. Eventuelle endringer i personvernerklæringen vil offentliggjøres på denne siden. Når erklæringen er blitt endret, vil du se at revisjonsdatoen øverst på siden har endret seg. Den oppdaterte erklæringen vil gjelde fra oppgitt revisjonsdato. Besøk siden regelmessig for å se etter endringer eller tillegg.